بازی پلتفرم با Waluigi

در پلت فرم این بازی ، شما به عنوان Waluigi بازی کند. جمع آوری تمام سکه های طلا و انجام هر گونه از دشمنان خود را لمس کرد.

همه بازی ها
بازی-پلتفرم-با-waluigi
دوست دارم : 0
نفرت : 0
رای : 0
9