Strzelanki i Walki z Mario

Mario o miłosiernym Samarytaninie, znalazła zabójcę duszy. Teraz, eliminuje wszystkich tych, na swojej drodze. Strzeż się, jeśli jesteś znudzony!