เกม Luigi

ลืม Mario, Luigi เอาการควบคุมของชั้นเรียนที่มีและตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะหยุดมัน