Luigi và vàng

Bạn chơi như Luigi, và bạn phải thu thập tất cả các đồng tiền vàng để tiến lên giai đoạn tiếp theo. Trò chơi này là thực sự tốt đẹp, quá xấu nó không phải là kết thúc.

Tất cả trò chơi
Luigi-va-vang
Tình Yêu : 25
Ghét : 9
Phiếu : 34
9