Mario ở Beauty Salon

Mệt mỏi từ nhiều cuộc phiêu lưu của mình, Mario đã thực hiện một chuyến đi đến các thẩm mỹ viện cho một buổi thư giãn. Nhìn sau khi ông tốt!

Tất cả trò chơi
Mario-o-beauty-salon
Tình Yêu : 40
Ghét : 8
Phiếu : 48
9