Trò chơi và chiến đấu với Mario

Mario người Samaritanô nhân hậu, đã tìm thấy một kẻ giết người tâm hồn. Bây giờ, nó loại bỏ tất cả những người trong đường đi của nó. Hãy coi chừng nếu bạn đang chán!